• Chương trình giới thiệu sản phẩm mới của Pentel

    Chương trình giới thiệu sản phẩm mới của Pentel

    Hải Tường là một trong những công ty còn rất trẻ trong lĩnh vực Văn Phòng Phẩm. Với mục tiêu và tham vọng mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm chất lượng cao, Hải Tường đã cố gắng và từng bước xây dựng, phát triển một thị trường Văn Phòng Phẩm có chất lượng.